font-family: 'Agency FB', arial; Privacy Verklaring
 

Privacy Verklaring

      
Annoncé Events - Artists & Concepts, gevestigd aan Achter de Vismarkt 60
2801 ND Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.annonceevents.nl
annelies@annonceevents.nl
Achter de Vismarkt 60
2801 ND Gouda
06 422 622 12


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Annoncé Events - Artists & Concepts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· IP-adres
· Internetbrowser en apparaat type
· Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Annoncé Events - Artists & Concepts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het afhandelen van uw betaling
· Verzenden van onze nieuwsbrief
· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
· Om goederen en diensten bij u af te leveren
· Annoncé Events - Artists & Concepts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Geautomatiseerde besluitvorming:

Annoncé Events - Artists & Concepts maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Annoncé Events - Artists & Concepts) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Annoncé Events - Artists & Concepts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle  persoonsgegevens de bewaartermijn van 5 jaar, de wettelijke grondslag van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Annoncé Events - Artists & Concepts deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit betekent in de praktijk dat uw naam, adres en contactgegevens worden gedeeld met de betreffende Artiest en eventuele Leveranciers. Vice versa de naam van de Artiest en contactgegevens met de Opdrachtgever.

Bankrekeningnummers worden nimmer aan derden verstrekt met uitzondering van de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Annoncé Events - Artists & Concepts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken worden ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Annoncé Events - Artists & Concepts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Annoncé Events. In het geval van een nieuwsbrief kunt u zich gewoon afmelden via de betreffende link in de verzonden nieuwsbrief.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt iedereen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Dit vragen wij u niet, aangezien wij niet uw identiteit kunnen vaststellen op basis van een kopie van een ID bewijs, dit kunnen wij alleen als wij u daadwerkelijk zien en u zich bij ons identificeert. Wij wijzen u er op als andere bedrijven een kopie van uw ID bewijs vragen u het recht heeft om dit te weigeren en als u dit toch noodzakelijk acht dit te verzenden met de app van Binnenlandse Zaken die er voor zorgt dat uw kopie in een beveiligde omgeving wordt verstuurd. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Annoncé Events - Artists & Concepts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Annoncé Events - Artists & Concepts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annelies@annonceevents.nl